جدول دروس ترم تابستان که حضوری برگزار میشود

دانشجویان گرامی توجه کنند: به جز دروسی که در این جدول هست بقیه دروسی که انتخاب واحد نموده اید برای ترم تابستان به شکل خودخوان ارایه شده است .لذا ضرورت دارد نسبت به اخذ جزوه و انجام هماهنگی با استاد مربوطه هر چه سریعتر اقدام فرمایید.

دانشجویانی که هنوز برای اخذ درس معرفی به استاد مراجعه نکرده اند!

قابل توجه دانشجویانی که هنوز برای اخذ درس معرفی به استاد مراجعه نکرده اند ضرورت دارد حداکثر تا فردا حضوری به خانم باقری مراجعه کنند. دانشجویان به شرح زیر: زینب امانی وحید تقی زاده ساره بدری طیبه کشت کار فاطمه شکوری

کلاس درس کارافرینی

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند کلاس درس کارافرینی این هفته استثنائا فردا روز یکشنبه ،۹ مرداد ساعت ۱۲ برگزار خواهد شد  از هفته های آینده طبق برنامه روزهای شنبه همان ساعت خواهد بود