دروس پیشنهادی نیمسال اول ۱۴۰۲-۱۴۰۳
ترم ۲ کاردانی فناوری اطلاعات
ترم ۳ کاردانی فناوری اطلاعات
ترم ۴ کاردانی فناوری اطلاعات
ترم ۵ کاردانی فناوری اطلاعات
ترم ۲ مهندسی فناوری اطلاعات
ترم ۳ مهندسی فناوری اطلاعات
ترم ۴ مهندسی فناوری اطلاعات
ترم ۲ کاردانی حقوق ثبتی
ترم ۳ کاردانی حقوق ثبتی
ترم ۲ کارشناسی ثبت اسناد و املاک 
ترم ۳ کارشناسی ثبت اسناد و املاک 
ترم ۲ کاردانی روابط عمومی
ترم ۳ کاردانی روابط عمومی
ترم ۴ کاردانی روابط عمومی
ترم ۲ کارشناسی روابط عمومی
ترم ۳ کارشناسی روابط عمومی
ترم ۴ کاردانی حسابداری مالی
کاردانی نقاشی ترم دوم
کاردانی نقاشی ترم سوم
کاردانی نقاشی ترم چهارم
کارشناسی نقاشی ترم دوم
کارشناسی نقاشی ترم سوم

 

کاردانی معماری ترم دوم
کاردانی معماری ترم سوم
کارشناسی معماری ترم سوم

 

کاردانی گرافیک ترم دوم
کاردانی گرافیک ترم سوم
کاردانی گرافیک ترم چهارم
کارشناسی گرافیک ترم دوم
کارشناسی گرافیک ترم سوم
کارشناسی گرافیک ترم چهارم

 

کاردانی عکاسی ترم دوم
کاردانی عکاسی ترم سوم
کاردانی عکاسی ترم چهارم
کارشناسی عکاسی ترم دوم
کارشناسی عکاسی ترم سوم
کارشناسی عکاسی ترم چهارم

 

کاردانی تدوین ترم دوم و سوم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *