علمی کاربردی رشت

بازدید دانشجویان علمی کاربردی جهاددانشگاهی رشت

بازدید از پروژه‌های مجموعه هفت آسمان و کارگاه نجاری و مبلمان سازی بازدید دانشجویان معماری مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی رشت از پروژه‌های مجموعه هفت آسمان واقع در جاده رشت به انزلی و کارگاه نجاری و مبلمان سازی در ۲خرداد ۱۴۰۱ انجام گرفت. از جمله اهداف این بازدید می توان ادامه مطلب…