علمی کاربردی رشت

شروع ثبت نام مهر ۱۴۰۲

شروع ثبت نام مهر ۱۴۰۲ کارشناسی: ۲۸ خرداد تا ۴ تیر ۱۴۰۲ کاردانی: ۱۸ تیر تا ۲۵ تیر۱۴۰۲ رشته های کاردانی: فناوری اطلاعات | اینترنت و شبکه های گسترده حقوق | حقوق ثبتی تربیت مربی قرآن کریم (تنها مرکز در استان) اینترنت اشیاء (تنها مرکز در استان) روابط عمومی سینما ادامه مطلب…