امتحان کتبی درس عدسی و لنزها ( استاد شافعی ) روز دوشنبه ۳۰ خرداد ساعت ۳ عصر در مرکز برگزار خواهد شد.
شماره صندلی این آزمون هم اکنون در کارت آزمون دانشجویان بروز رسانی گردید و قابل دسترس می باشد .

علمی کاربردی رشت