*🔴اطلاعیه مهم آموزشی*
دانشجویان گرامی با توجه به آغاز امتحانات از روز شنبه ۲۸ خرداد لطفا موارد زیر را به دقت مطالعه نمایید و همچنین رعایت موارد ذیل و موارد درج شده در منشور الزامی می باشد:
✔️داشتن کارت آزمون تایید شده توسط مالی و کارت دانشجویی در جلسه امتحان الزامی بوده و از ورود دانشجویان بدون کارت با شرایط ذکر شده، ممانعت به عمل خواهد آمد.

✔️حضور دانشجویان پانزده دقیقه قبل از شروع آزمون در مرکز ضروری می باشد.

✔️ همراه داشتن هر نوع تلفن همراه، پیجر و ابزار و لوازم الکترونیکی و دیجیتالی در جلسه امتحان ممنوع بوده و به منزله تقلب محسوب میشود ؛ لذا از همراه آوردن آنها در جلسه آزمون خودداری نمایید .
✔️صحبت کردن و ارتکاب هر عملی که منجر به برهم خوردن نظم آزمون شود مجاز نمی باشد.
✔️ضرورت دارد که دانشجویان در هر جلسه آزمون در صندلی با شماره اختصاص یافته به آنها قرار گیرند و اطلاعات مندرج در کارت آزمون و شماره نصب شده بر صندلی و شماره پاسخنامه می بایست باهم منطبق باشند .
✔️ همراه داشتن هر نوع جزوه ،کتاب، چکنویس و … در جلسه آزمون ممنوع بوده و به منزله تقلب محسوب میشود. در صورت نیاز به چکنویس، از طرف مراقب در اختیار دانشجو قرار خواهد گرفت.
✔️همه اطلاعات دانشجویان در برگه های پاسخنامه چاپ شده است، اما نوشتن نام و نام خانوادگی بر روی برگه های سوال توسط دانشجو الزامی می باشد. و دانشجو اجازه ندارد منگنه و یا دوخت برگه های سوال و یا پاسخنامه را جدا نماید.
✔️نوشتن هر نوع یادداشتی رو و یا پشت کارت آزمون و کارت دانشجویی به منزله تقلب محسوب خواهد شد.
✔️همراه داشتن ماشین حساب فقط در صورتی مجاز خواهد بود که توسط استاد در بالای برگه سوال درج شده باشد .
❌ رعایت تمام نکات در اطلاعیه و منشور برگزاری امتحانات الزامی بوده و تمام موارد تخلف از منشور امتحانات، به عنوان تقلب صورتجلسه خواهد شد و به کمیته انضباطی ارجاع میگردد و برای دانشجویانی که تقلب آنها برای کمیته انضباطی محرز گردد برای همان آزمون نمره ۰/۲۵ درج خواهد شد.
لطفا منشور برگزاری امتحانات ذیل را با دقت مطالعه بفرمایید