🪷 قابل توجه دانشجویان ورودی بهمن ۱۴۰۰ :
با توجه به صدور کلیه کارت‌های دانشجویی ٫ دانشجویان محترم جهت دریافت کارت‌های خود به امور دانشجویی مراجعه فرمایند .
لازم به ذکر است به همراه داشتن کارت دانشجویی جهت حضور در دانشگاه و ایام امتحانات ضروری است .
🌸 امور دانشجویی-فرهنگی

علمی کاربردی رشت