نشست ادبی با حضور شاعران مطرح استان گیلان 

علمی کاربردی رشت