سالگرد ارتحال ملکوتی حضرت امام(ره) و قیام خونین ۱۵ خرداد بر ملت شریف ایران و تمامی عاشقان و رهروان ولایت تسلیت و تعزیت باد.

علمی کاربردی رشت