به اطلاع دانشجویان محترم می رساند :
با توجه به اینکه در سایت هم آوا کارت ورود به جلسه امتحان و برنامه امتحانی فعال خواهد شد ، این سایت در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ به روی دانشجویان بدهکار بسته خواهد شد .
لطفا قبل از بسته شدن سامانه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام فرمایید.
🌹امور مالی 🌹

علمی کاربردی رشت