« نشریه آی تِک »

شماره اول | پاییز ۱۳۹۸

مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی رشت

اولین شماره نشریه علمی گروه فناوری اطلاعات با عنوان «آی تِک» در آبان ۱۳۹۸ منتشر شد. این نشریه که در ۳۲ صفحه منتشر شده، شامل مقالات منتخب اساتید مرکز، اخبار کارگاه های آموزشی تخصصی برگزار شده در مرکز و فناوری های نو در حوزه فناوری اطلاعات است.
جهت دریافت فایل نشریه بر روی اینجا کلیک نمایید.

تاریخ درج : ۹۸/۸/۱۹

 


نشریه «کارآفرینی و نوآوری»

شماره اول | آذر ۱۴۰۰
اولین شماره نشریه «کارآفرینی و نوآوری» توسط دفتر کارآفرینی مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی رشت و با همکاری جناب آقای محمدپور، فعال روزنامه نگار و از مدرسین مرکز و دانشجویان گروه روابط عمومی و با طراحی خوب آقای حسین آقائی پور دانشجوی کارشناسی حرفه ای گرافیک مرکز منتشر شد.
زینب خانزاده، مسئول دفتر کارآفرینی و از مدرسین مرکز، درباره هدف انتشار نشریه ابراز کرد: گسترش فرهنگ نوآوری و کارآفرینی بین دانشجویان از رسالت‌های اجتماعی دانشگاه در توسعه کارآفرینی در کشور است. از این رو، دفتر کارآفرینی مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی رشت با هدف ترویج فرهنگ کارآفرینی و توانمند سازی دانشجویان به انتشار مطالب و اخبار مفید آموزشی مرتبط با موضوع کارآفرینی در قالب نشریه ای با عنوان «کارآفرینی و نوآوری» پرداخت.
برای دریافت فایل شماره ۱ «نشریه کارآفرینی و نوآوری» اینجا را کلیک نمایید.

علمی کاربردی رشت

 

شماره دوم | دی ۱۴۰۰
دومین شماره نشریه «کارآفرینی و نوآوری» توسط دفتر کارآفرینی مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی رشت و با همکاری جناب آقای محمدپور از مدرسین مرکز و فعال روزنامه نگار و دانشجویان گروه روابط عمومی و مهندسی فناوری اطلاعات و با طراحی خوب آقای حسین آقائی پور دانشجوی کارشناسی حرفه ای گرافیک مرکز منتشر شد.
برای دریافت فایل شماره ۲ «نشریه کارآفرینی و نوآوری» اینجا را کلیک نمایید.

علمی کاربردی رشت

شماره سوم | بهمن ۱۴۰۰
سومین شماره نشریه «کارآفرینی و نوآوری» توسط دفتر کارآفرینی مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی رشت منتشر شد.
برای دریافت فایل شماره ۳ «نشریه کارآفرینی و نوآوری» اینجا را کلیک نمایید.
علمی کاربردی رشت
شماره چهارم | بهار۱۴۰۱
چهارمین شماره نشریه «کارآفرینی و نوآوری» توسط دفتر کارآفرینی مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی رشت منتشر شد.
برای دریافت فایل شماره ۴ «نشریه کارآفرینی و نوآوری» اینجا را کلیک نمایید.

شماره پنجم | پاییز۱۴۰۱
پنجمین شماره نشریه «کارآفرینی و نوآوری» توسط دفتر کارآفرینی مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی رشت، با همکاری جناب آقای محمدپور از مدرسین مرکز و فعال روزنامه نگار و با طراحی خوب خانم زهرا رزم آرا دانشجوی فناوری اطلاعات مرکز منتشر شد.
برای دریافت فایل شماره ۵ «نشریه کارآفرینی و نوآوری» اینجا را کلیک نمایید.

شماره ششم | زمستان۱۴۰۱
ششمین شماره نشریه «کارآفرینی و نوآوری» توسط دفتر کارآفرینی مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی رشت، با همکاری جناب آقای محمدپور از مدرسین مرکز و فعال روزنامه نگار و با طراحی خوب خانم زهرا رزم آرا دانشجوی فناوری اطلاعات مرکز منتشر شد.
برای دریافت فایل شماره ۶ «نشریه کارآفرینی و نوآوری» اینجا را کلیک نمایید.

علمی کاربردی رشت

شماره هفتم | زمستان۱۴۰۱
هفتمین شماره نشریه «کارآفرینی و نوآوری» توسط دفتر کارآفرینی مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی رشت، با همکاری جناب آقای محمدپور از مدرسین مرکز و فعال روزنامه نگار و با طراحی خوب خانم زهرا رزم آرا دانشجوی فناوری اطلاعات مرکز منتشر شد.
برای دریافت فایل شماره ۷ «نشریه کارآفرینی و نوآوری» اینجا را کلیک نمایید.

علمی کاربردی رشت


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *