از هم اکنون برای پیش ثبت نام مهر ۹۸ می توانید اقدام نمایید.
#علمیشوکاربردی_شو