دانشجویان زیر که تا پایان نیمسال دوم ۹۸-۹۷ کلیه واحد های درسی خود را گذرانده اند و فارغ التحصیل هستند جهت انجام امور دانش آموختگی به کارشناس خود مراجعه نمایند:
✅ علیرضا اسمعیلی
✅ پریما ثابت
✅ سیده رقیه نجار سیدین
✅ الهام محتشمی
✅ زبیده رمضان زاده
✅ میثم جانی پور
✅ امیرمحمد دیانتی