🌾کمپ تابستانه اختراعات ،برای اولین بار در کشور با همکاری بنیاد نخبگان در رشت
کارگاه ۳۰ ساعته زیر نظر فدراسیون بین المللی مخترعین در ایران
تخفیف ویژه برای دانشجویان جهاد دانشگاهی رشت
علاقمندان می توانند جهت ثبت نام و هماهنگی به خانم روستا مراجعه فرمایند.