💠 اعلام زمان ثبت نام در دانشگاه جامع علمی کاربردی جهت مهر ماه ۹۸👇👇👇