سوابق علمی، پژوهشی و اجرایی

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی:  رضا فدائی کیوانی          

وضعیت شغلی: عضو هیاًت علمی پایه ۱۸جهاد دانشگاهی واحد گیلان

 

تحصیلا ت

دکتری کارآفرینی گرایش مدیریت کسب و کار (مرحله دفاع از رساله در دیماه ماه ۹۷)

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ۱۳۸۱

کارشناسی مهندسی کشاورزی ۱۳۷۴

 

سوابق اجرایی

معاون آموزشی و سرپرست اداری و مالی مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی فومن ۱۳۸۳ – ۱۳۸۱

رئیس مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی فومن  ۱۳۸۹ – ۱۳۸۳

سرپرست موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی واحد گیلان  ۱۳۹۰ – ۱۳۸۹

سرپرست مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی لنگرود( با حفظ سمت ) ۱۳۹۴ – ۱۳۹۳

رئیس مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی رودسر ۱۳۹۶ – ۱۳۹۰

رئیس مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی رشت (در حال حاضر)

عضو کمیته استانی شورای فرهنگی دانشگاه جامع واحد گیلان

عضو کمیته شورای آموزشی دانشگاه جامع استان گیلان

دبیر شورای توسعه زیر بنایی شعب آموزش عالی جهاد دانشگاهی واحد گیلان

عضو کارگروه آموزشی جهاد دانشگاهی واحد گیلان

عضو کارگروه مشورتی امور فرهنگی جهاد دانشگاهی گیلان

عضو کمیته خلاقیت و نوآوری دانشگاه جامع واحد گیلان

رئیس شورای آموزشی و کمیسیون موارد خاص مراکز علمی کاربردی گیلان

عضو کارگروه کشاورزی و منابع طبیعی معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی گیلان

 

سوابق علمی

عضو رسمی و هیئت علمی جهاد دانشگاهی واحد گیلان پایه هجده

مدرس مراکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی گیلان (دروس مدیریت عمومی و استراتژیک، مدیریت مالی، اقتصاد، کارآفرینی و منابع انسانی)

مدرس گروه مدیریت و حسابداری موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی رشت

مدرس در مقطع کارشناسی ارشد گروه مدیریت موسسات غیر انتفاعی و پیام نوراستان گیلان

مدرس دوره های کوتاه مدت کارآفرینی و مهارت های کسب و کار و بازاریابی

مدرس و مشاوره دوره های ضمن خدمت سازمان ها و دانشگاه های مختلف در حوزه مدیریت و کارآفرینی

استاد راهنما و مشاور پایان نامه های کارشناسی  و کارشناسی ارشد

 

سوابق پژوهشی

تالیف کتاب اقتصاد خرد ۱۳۸۹ چاپ دوم زیر چاپ

تالیف کتاب کارآفرینی، رضا فدائی کیوانی و سید محسن نساج حسینی، نشر حق شناس، چاپ چهارم ۱۳۹۲ .

تالیف کتاب کارآفرینی و کسب و کار، رضا فدائی کیوانی و محمد رضا اخوان، نشر حق شناس، پاییز ۱۳۹۵.

چاپ مقاله بهره مندی از دیدگاه مشتری برای دستیابی به مزیت رقابتی (نشریه مهندسی مدیریت سال ۱۳۸۹)

مقاله توسعه پایدار ، نیاز امروز ، پشتوانه فردا (اولین کنفرانس بین المللی مدیریت ، نوآوری و کارآفرینی سال ۱۳۸۹)

مقاله کارآفرینی روستایی، الگویی در مسیر پیشرفت ایران اسلامی (اولین همایش کارآفرینی دانشگاه جامع مازندران سال ۱۳۹۰)

مقاله طراحی ساختار سازمانی مناسب برای فعالیت های نوبنیاد کارآفرینانه (دانشگاه جامع سال ۱۳۹۱)

مقاله عشق به خلاقیت و کارآفرینی از منظر اسلام(هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت و کارآفرینی، دانشگاه شهید بهشتی۱۳۹۴)

مقاله یادگیری سازمانی و نوآوری درسازمانهای دولتی (اولین کنفرانس بین المللی مدیریت در هزاره سوم، رشت۱۳۹۴)

ارائه مقاله پیش بینی تقاضای برنج در ایران با اهداف بهبود اکوسیستم کسب و کارهای حوزه کشاورزی( اولین کنفرانس بین المللی مدیریت در هزاره سوم، رشت ۱۳۹۴)

مقاله ایجاد کسب و کارهای جدید بر اساس فرصت های کارآفرینانه (اولین کنفرانس بین المللی صنایع دستی و گردشگری، شیراز۱۳۹۴)

ارائه مقاله تاثیرشبکه های اجتماعی در شناسایی فرصت های کارآفرینی در سومین کنفرانس بین المللی کارآفرینی دانشگاه تهران، اسفند ۹۴

ارائه مقاله مسئولیت اجتماعی، استراتژی متعالی سازمان ها در عصر حاضر در هفتمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت، تیرماه ۱۳۹۶

ارائه مقاله مدیریت شادی و نقش آن در بهبود بهره وری سازمانی در دومین کنفرانس بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه، مرداد ۱۳۹۶

ارائه مقاله نقش اخلاق کار اسلامی در فرسودگی شغلی در اولین همایش ملی علوم مدیریتی ایران اردیبهشت ۹۶

ارائه مقاله جایگاه و نقش صنایع دستی گیلان در جذب گردشگری در کنفرانس مدیریت، حسابداری واقتصاد انجمن پژوهش های کاربردی خرداد ۹۶

ارائه مقاله خصوصی سازی در آموزش و پرورش- چالش ها و راهکارها دردومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا، خرداد ۹۶

ارائه مقاله توسعه منابع انسانی، محور دستیابی به بهره وری و مزیت رقابتی در اولین کنفرانس مطالعات نوین مدیریت در ایران، مرداد ۱۳۹۶

ارائه مقاله  نقش رضایت شغلی و تعهد سازمانی بر عملکرد سازمان ها در کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد، توانمندی صنعت جهانگردی در توسعه، شهریور۱۳۹۶

ارائه مقاله مدیریت شهری و تاثیر آن بر چگونگی جذب گردشگر و منابع درآمدی پایدار (مطالعه موردی: شهر رشت) در سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد دانش بنیان شهریور ۱۳۹۶

چاپ مقاله رابطه کارآفرینی سازمانی با عملکرد سازمانی مدیران میراث فرهنگی گیلان، مجله علمی پژوهش های کاربردی مدیریت و حسابداری، ۱۳۹۶

چاپ مقاله بررسی رابطه بین مدیریت دانش و ارزش مشتری با توجه به نقش تعدیل گر مدیریت ارتباط با مشتری (مورد مطالعه: سازمان تامین اجتماعی استان گیلان)؛ دو ماهنامه علمی تخصصی مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه، مهرماه ۱۳۹۶

ارائه مقاله رابطه پدیده سقف شیشه ای بر عدالت سازمانی، سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع ، دیماه ۹۶

چاپ مقاله بررسی نقش سرمایه اجتماعی بر کاهش فساد اداری در سازمان ها، فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری، زمستان ۹۶

چاپ مقاله جایگاه آموزش در توسعه منابع انسانی سازمان های عصر حاضر، دو ماهنامه مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه، دیماه ۹۶

ارائه مقاله نقش استراتژی های کسب وکار در دستیابی به مزیت رقابتی، پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن ۲۱، ونکوور کانادا، بهمن ۹۶

ارائه مقاله بررسی نقش فرهنگ سازمانی بر سرمایه اجتماعی درسازمان های عصرحاضر، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، روانشناسی و علوم انسانی، شانگهای چین، اسفند ۹۶

ارائه مقاله شناسایی تاثیر فرهنگ اشتراک دانش بر رضایت شغلی کارکنان دانشگاه  علوم پزشکی استان گیلان، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی، تفلیس گرجستان، اردیبهشت ۹۷

ارائه مقاله بررسی ارتباط بین برند الکترونیک و خرید آنلاین(مطالعه موردی: خریداران فروشگاه اینترنتی بامیلو در شهر رشت)، چهارمین کنفرانس بین المللی کارآفرینی و توسعه اقتصادی، شهریور ۹۷

ارائه مقاله دولت کارآفرین و سازمان های کارآفرین، چهارمین کنفرانس بین المللی کارآفرینی و توسعه اقتصادی، شهریور ۹۷

رضوان علوی سالکویه و رضا فدائی کیوانی، بررسی رابطه پدیده سقف شیشه ای بر عدالت سازمانی، مجله نخبگان علوم و مهندسی، جلد -۴شماره -۴سال ۹۸ .

ارائه مقاله تاثیر مدیریت منابع انسانی اسلامی بر افزایش عدالت سازمانی و تعهد کارکنان؛مطالعه موردی:ادارات تامین اجتماعی شرق گیلان، دوماهنانه اقتصادی مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه،شهریور ۹۹

ارائه مقاله نقش مدیریت دانش و فناوری اطلاعات بر عملکرد بهینه مدیریت منابع انسانی، نخستین همایش ملی رویکردهای نوین مدیریت در مطالعات میان رشته ای، شهریور ۹۹

رضا فدائی کیوانی، نقش برند بر اعطای خیریه در سازمان های غیر انتفاعی، دومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری، اردیبهشت ۱۴۰۰٫

رضا فدائی کیوانی، تحلیل نقش آموزش و توسعه منابع انسانی در سازمان ها، دومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری، اردیبهشت ۱۴۰۰٫

فدایی، ر.، فکری، ن.، بررسی عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان، “اولین کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی، علوم ورزشی و تربیت بدنی” ، اسفند ۱۴۰۰٫

فدایی کیوانی، ر. و اشرافی، س.، «بررسی رابطه بین هوش هیجانی،رضایت و فرسودگی شغلی(مورد مطالعه: کارکنان بانک کشاورزی استان تهران»، دومین کنگره بین المللی مدیریت، اقتصاد، علوم انسانی و توسعه کسب و کار، بهمن۱۴۰۱٫

فدایی کیوانی، ر. و جهانی، ز.، «تاثیر تفکر استراتژیک بر مدیریت استراتژیک منابع انسانی: با تاکید بر نقش میانجی سرمایه انسانی(مورد مطالعه: کارکنان شعب بانک مسکن شرق گیلان»، نهمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم مدیریت و حسابداری ایران، ۱۴۰۱٫

فدایی کیوانی، ر. و یزدانی بدابی، س.ط.، «بررسی تاثیر مدیریت منابع انسانی سبز بر مسئولیت اجتماعی، جو روانی و رفتار سیز کارکنان آموزش و پرورش استان گیلان»، ششمین کنگره سالانه بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران، دی ۱۴۰۱٫

فدایی کیوانی، ر.، «تحلیلی بر نقش اخلاق اسلامی مدیران بر انگیزش و عملکرد کارکنان»، دوماهنامه اقتصادی مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه، بهمن ۱۴۰۱٫

دوره های آموزشی:

 1. کارگاه خدمات آموزشی و فارغ التحصیلان(۱۳۸۲ سازمان مرکز ی علمی – کاربردی جهاد دانشگاهی)
 2. کارگاه آموزشی مهارتهای روش تدریس(۱۳۸۵ دانشگاه جامع علمی – کاربردی گیلان)
 3. کارگاه آموزشی مدیریت پروژه سطح یک(۱۳۸۶ پژوهشکده توسعه تکنولوژی جهاد دانشگاهی)
 4. کارگاه آموزشی خلاقیت و نوآوری ویژه مدیران استان گیلان (۱۳۸۷دفتر آموزش پرورش استانداری گیلان)
 5.  کارگاه آموزشی روش تحقیق و پروژه نویسی(۱۳۸۶ دانشگاه جامع علمی – کاربردی گیلان)
 6. کارگاه آموزشی روش تحقیق پیشرفته(۱۳۸۸ دانشگاه جامع علمی – کاربردی گیلان)
 7. دوره آموزشی یکصد و بیست ساعته تربیت مربی کارآفرینی براساس الگوی گام به گام (۱۳۸۶ جهاد دانشگاهی مازندران)
 8. کارگاه آموزشی کارآفرینی و خلاقیت (۱۳۸۸ دانشگاه جامع علمی – کاربردی)
 9. کارگاه آموزشی برگزاری آزمون و فرایند جذب ۱۳۸۸ دانشجویان(۱۳۸۸ دانشگاه جامع علمی – کاربردی)
 1. کارگاه آموزشی چالش های پژوهشی در مراکز علمی کاربردی(۱۳۹۵ دانشگاه جامع علمی کاربردی گیلان)
 1. کارگاه آموزشی توانمندسازی و مهارت افزایی مدیران و کارشناسان مراکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی (۱۳۹۶ معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی و دانشگاه جامع علمی کاربردی)
 2. کارگاه آموزشی ابعاد، مولفه ها و شاخص های فرهنگ دانشگاهی ( ۱۳۹۶ معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد گیلان).

 

 

 


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *