دانشجویانی که درس خودخوان با استاد جناب آقای شافعی دارند جهت هماهنگی های لازم سریعا با ایشان تماس حاصل نمایند.