دانشجویان زیر به دلیل عدم حضور در کلاس دروس زیر از شرکت در امتحان پایان ترم محروم شده اند:

درس دانش خانواده و جمعیت :

میثم علیمحمدی

مریم هاشمی

محمدرضا شنوا

هادی چیرانی

کسری روایتی

درس تاریخ تحلیلی صدر اسلام :

نوراله صالحی

محمدباقر پورشیرزاد