دانشجویان محترم با توجه به فرصت کم باقیمانده تا پایان ترم لطفا نسبت به تسویه حساب ما بقی شهریه خود اقدام و جهت دریافت کارت ورود به جلسه آزمون به امور مالی مرکز مراجعه نمائید .

با آرزوی موفقیت برای شما عزیزان  ، ضمنا اگر تاکنون در خصوص دریافت جزوه دروس خودخوان اقدام نشده سریعا اقدام گردد .