به اطلاع دانشجویان محترم می رساند آخرین مهلت پرداخت شهریه دروس ثبت موقت که جلوی آن ساعت شنی قابل مشاهده است تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ می باشد . بعداز تاریخ اعلام شده ، دروسی که عدم پرداخت داشته باشند و تیک سبز نداشته باشند حتما حذف خواهد شد .