به اطلاع دانشجویانی که در حال سپری کردن ترم آخر تحصیلی خود می باشند می رساند جهت رفع نواقص و تکمیل پرونده خود به کارشناس آموزش ( سرکار خانم عزیزی ) مراجعه نمایند .