به اطلاع دانشجویان عزیز درس خلاقیت در هنر استاد آئینه چی می رساند کلاس درس استاد مربوطه روز چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت برگزار نخواهد شد .