به اطلاع دانشجویانی که در این ترم درس فارسی عمومی را اخذ نموده اند می رساند لینک گروه درس فارسی عمومی در کانال ایتای مرکز بارگذاری شده و برای عضویت در این گروه هر چه سریعتر به کانال ایتای مرکز مراجعه نمایند.