به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند برنامه امتحانی پایان نیمسال دوم ۴۰۲ ویرایش و نهایی شده ، جهت اطلاع از آن می توانید به سامانه هم آوا مراجعه فرمایید.

ضمنا زمان برگزاری امتحانات از ۲۶ خرداد تا ۶ تیرماه خواهدبود.