قابل توجه دانشجویان محترم:

  • دانشجویانی که تمامی واحد های خود را گذرانده اند جهت تکمیل پرونده به کارشناس(سرکار خانم عزیزی) مراجعه و همچنین جهت انجام امور فارغ التحصیلی در اسرع وقت حضورا مراجعه فرمایند.

اداره آموزش