به اطلاع دانشجویانی که درس اخلاق اسلامی را در مرکز میرزای جنگلی اخذ نموده اند می رساند که کلاس ها ، دوشنبه ها از ساعت ۹ تا ۱۱ برگزار می گردد.

حضور دانشجویان در جلسات درس تا پایان ترم الزامی است .