قابل توجه دانشجویان محترم :

فردا چهار شنبه ساعت ۱۳:۳۰ کلاس جبرانی ریاضی عمومی (استاد مجیدی) برگزار می گردد.

اداره آموزش