به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس ۸ تا ۱۰ صبح استاد سرکار خانم خانزاده روز سه شنبه ۷ آذر ماه برگزار نمی شود ولی سایر کلاس های ایشان حتما برگزار خواهد شد.