به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند کلاس درس استاد جناب آقای افق فردا یک شنبه ۵ آذر ماه برگزار نمی شود.