دانشجویانی که در ترم جاری دروس خودخوان دارند که کلاس ندارد جهت دریافت جزوه و محتوای امتحانی هماهنگی لازم را با استاد مربوطه انجام دهند.