دوازدهمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران ( مرحله استانی_گیلان)

 • مهلت ثبت نام تا ۴ آذر ۱۴۰۲
 • زمان برگزاری مسابقات: ۱۸ تا ۲۲ آذر ۱۴۰۲

چگونگی ثبت نام:

 1. مراجعه به سامانه www.isd.ir
 2. مراجعه به دبیرخانه استانی دوازدهمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران واقع در: رشت-میدان گاز-سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی استان گیلان
 3. تماس با شماره ۰۹۱۱۱۳۶۰۶۸۰
 4. مراجعه به معاونت های فرهنگی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی استان

زمانبندی اجرایی مسابقات:

 1. تبلیغات و ثبت نام: از۶ آبان تا ۴ آذر ۱۴۰۲
 2. برگزاری کارگاه توجیهی نیمه اول آذر ۱۴۰۲
 3.  برگزاری مسابقات : از ۱۸ تا ۲۲ آذر ۱۴۰۲

مرحله استانی دوازدهمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران-استان گیلان:

 1. مسابقه به صورت گروهی برگزار می شود.
 2. هر گروه متشکل از ۴ نفر عضو دانشجو (در کلیه مقاطع) و یک سرپرست یا مربی به صورت اختیاری است.
 3. هر ۴ عضو گروه به کار تحقیق اهتمام دارند اما از هر گروه فقط ۲ نفر به عنوان مناظره کننده در مسابقه شرکت می کنند.
 4. زمان هر مسابقه در مجموع ۳۶ دقیقه (برای هر تیم ۱۸ دقیقه)است که به صورت یک فرصت ۴ دقیقه ای جهت دفاع و یک فرصت ۲ دقیقه ای جهت نتیجه گیری برای هرگروه با تیم تفکیک شده است.
 5. هر مسابقه توسط ۳ داور (هیات علمی) قضاوت می شود.
 6. دو عضو محقق هر تیم مجازند در زمان های دوم، سوم، چهارم و پنجم سخنرانی تیم مقابل یک برگه یادداشت به هم گروهی خود با اجازه رئیس جلسه تحویل دهد.
 7. مسابقات به صورت حذفی است و این شیوه تا رسیدن به ۲ گروه برای مسابقه نهایی ادامه دارد.
 8. موضوعات (گزاره ها) هر مسابقه توسط شورای علمی تصویب شده و یه قید قرعه برای هر مسابقه بر اساس  اعلام موافقت یا مخالفت از قبل اعلام شده توسط گروهها، تعیین میگردد.
 9. پیش از مسابقه آموزش های لازم به شرکت کنندگان از طریق کارگاه و جلسه توجیهی داده می شود.

 

#معاونت فرهنگی سازمان جهاد دانشگاهی استان گیلان

#سازمان دانشجویان  استان گیلان