قابل توجه دانشجویان گرامی:

دروس (طراحی طبیعت و نقاشی طبیعت) از روز پنجشنبه ۴ آبان ساعت ۱۳ تشکیل می شود.