دانشجویان عزیز درس مدیریت مراکز و سازمان های هنری استاد آقای سموری فقط روز های چهارشنبه ۱۲ الی ۱۴ برگزار می شود و روز های سه شنبه جزوه برنامه حضور در کلاس نیست.