به اطلاع دانشجویان عزیز گروه هنر می رساند کلاس های استاد جناب آقای محمد رضا رفیع زاده مژدهی روز چهار شنبه ۳ آبان برگزار نخواهد شد.