به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس استاد سموری روز سه شنبه دوم آبان برگزار نخواهد شد.