دانشجویانی که تا کنون در کلاس های کارگاه نورپردازی ، عکاسی پایه کارگاه عکاسی لباس و مد و مدلینگ و تاریخچه دیجیتال استاد عموزاده تا کنون حاضر نشده اند در جلسات باقی مانده حضورشان الزامی است. در غیر این صورت توسط مدرس مربوطه حذف خواهند شد.