⚜به اطلاع دانشجویان محترم گروه فناوری اطلاعات می رساند: زمان تحویل گزارش دروس *پروژه* و *کارورزی* استاد جناب آقای *مهندس* *رفیع زاده* روز *چهارشنبه ۲۲ تیرماه ساعت ۱۱ صبح* می باشد .حضور همه دانشجویانی که کارورزی و پروژه با مهندس رفیع زاده دارند اجباری است

علمی کاربردی رشت