دانشجویان گرامی با توجه به اینکه انتخاب واحد ترم تابستان تاریخهای ۲۲ تا ۲۴ تیر است و این روزها در آخر هفته و روزهای غیرکاری مرکز است ، لطفا تا قبل از روز ۲۲ تیر ، به صورت حضوری در مورد لیست واحد‌های ترم تابستان خود با مدیران گروه هماهنگ نموده و پیش نویس انتخاب واحد دریافت نمایید و در روز ۲۲ تیر واحد‌های پیش نویس شده را به صورت آنلاین در سامانه هم آوا انتخاب کرده و تایید نهایی نمایید .
🛑 ضرورت دارد که دانشجویان قبل از تاریخ مذکور دسترسی سامانه هم آوای خود را تست نمایند که در صورت وجود مشکل ورود به سامانه در روزها و ساعات اداری رفع مشکل نمایند.
🛑ساعات کار اداری مرکز از ۱۴ تیر تا هفته اول شهریور از ساعت ۷ صبح لغایت ۱۳/۳۰ می باشد.
🛑جهت اخذ پیش نویس واحد‌های ترم تابستان ضرورت دارد که دانشجو کارنامه همه ترمها و چارت تحصیلی رشته خود را همراه داشته باشد.

علمی کاربردی رشت