*🔴اطلاعیه مهم آموزشی:*
به اطلاع می رساند که سامانه هم آوا برای ثبت نمره *کاربینی* در روز ۱۵ تیر بسته خواهد شد؛ لذا ضرورت دارد دانشجویانی که در نیمسال دوم ۱۴۰۰ درس *کاربینی* اخذ کرده بودند اما تاکنون گزارش و فرمهای تکمیل شده را به استاد خود تحویل ننموده اند *هر چه سریعتر نسبت به تحویل پروژه و فرمهای کاربینی به استاد مربوطه اقدام نمایند.*

علمی کاربردی رشت