✅ آدرس سایت مرکز جهت اخذ *چارت رشته* و ترم بندی پیشنهادی :

*Elmijdrasht.ir*

✅ *مدیر گروه* رشته های عکاسی ، گرافیک ، نقاشی و معماری :
*✔️خانم دکتر کشاف*
✅ *مدیر گروه* رشته های فناوری اطلاعات و کامپیوتر، حسابداری، روابط عمومی و پیش دبستانی :
*✔️خانم دکتر خانزاده*🔴
کارنامه همه ترم ها برای هر دانشجو در *سامانه هم آوا* قابل رویت و دریافت می باشد :*Edu.uast.ac.ir*