قابل توجه دانشجویان سال آخر مقطع کاردانی:
دانشجویان سال آخر  مقطع کاردانی که تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ موفق به اخذ مدرک کاردانی می‌شوند مجاز به ثبت نام بوده و جهت ثبت معدل کل خود می‌بایست میانگین نمرات واحدهای درسی گذرانده شده تا زمان ثبت نام اینترنتی را اعلام نمایند

علمی کاربردی رشت