علمی کاربردی رشت

جشنواره رویش

دانشجویان محترم رشته های عکاسی و گرافیک آثار خود را جهت شرکت در جشنواره به امور دانشجویی خانم ندیمی هرچه سریعتر ارائه دهند. دانشجویان علاقمند به شرکت در این جشنواره می توانند آثار خود شامل ( متن ادبی – شعر – کلیپ – داستان و …)  به امور فرهنگی تحویل ادامه مطلب…

دانشجویانی که تا پایان شهریور ۹۹ فارغ التحصیل شده اند

🔴دانشجویانی که تا پایان شهریور ۹۹ کلیه واحدهای درسی خود را با موفقیت گذرانده اند و فارغ التحصیل شده اند در اولین فرصت ضمن هماهنگی با کارشناس خود ، خانم روستا ،جهت انجام امور اداری دانش آموختگی به مرکز مراجعه فرمایند.