علمی کاربردی رشت

جلسات توجیهی دروس کارورزی و پروژه نیمسال اول ۱۳۹۹-۱۴۰۰

تاریخ و ساعت برگزاری جلسات توجیهی دروس کارورزی و پروژه رشته های فناوری اطلاعات-روابط عمومی-تربیت مربی پیش دبستانی تاریخ و ساعت برگزاری جلسات توجیهی درس کارورزی کارشناسی رشته های عکاسی ،نقاشی و تصویرسازی   مکان برگزاری : سامانه امجد http://lms26.iastjd.ac.ir/ تمام دانشجویان بر اساس زمان بندی جلسه توجیهی در موعد مقرر ادامه مطلب…

علمی کاربردی رشت

قابل توجه دانشجویان درس «شیوه نگارش در روابط عمومی»

قابل توجه دانشجویانیکه در نیمسال جاری درس «شیوه نگارش در روابط عمومی» را اخذ نمودن درس «شیوه نگارش در روابط عمومی» از تاریخ ۱۴/۷/۹۹ در سامانه امجد برگزار خواهد شد. زمان برگزاری کلاس روز دوشنبه ساعت ۱۸ الی ۲۰ خواهد بود.