دانشجویان عزیز ؛

شایسته است هر روز حتی یکبار هم که شده در شبانه روز اطلاعات گروه واتساپ سرکار خانم روستا و پست های جدید را به دقت مطالعه فرمایید.

تا در جریان امور آموزشی خود باشید و برای اینکه سردرگم نشوید و به شنیده های ناصحیح استناد نکنید حتما با ما در گروه همراه باشید.

بی شک اگر اطلاعات مندرج در این گروه را به درستی و دقت کامل مرور بفرمایید دیگر دچار خطا و اشتباه نخواهید شد.

ضمنا هر سوال یا مشکلی داشته باشید با کمال میل پاسخگوی شما دانشجویان بزرگوار خواهند بود.

با آرزوی موفقیت برای تک تک شما خوبان .