به اطلاع دانشجویانی که کارورزی با سرکار خانم خانزاده دارند می رساند؛

آخرین مهلت ارسال گزارش کارورزی پنجشنبه ۲۳ بهمن میباشد و در صورت عدم ارائه گزارش و

فرمهای مربوطه لازم است این واحد درسی را در ترم بعد اخذ نمایند.

لطفا دانشجویان مربوطه هرچه سریعتر گزارش را به استاد خانم خانزاده تحویل نمایند.