نمایشگاه مجازی چاپ دستی در آستانه اشرفیه برگزار شد.

نمایشگاه گروهی چاپ دستی از آثار دانشجویان جهاد دانشگاهی رشت از دوازدهم

لغایت بیست و دوم بهمن ماه نود و نه در نگارخانه مجازی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی

آستانه اشرفیه بر پاست.