دانشجویان محترم رشته های عکاسی و گرافیک آثار خود را جهت شرکت در جشنواره به امور دانشجویی خانم ندیمی هرچه سریعتر ارائه دهند.

دانشجویان علاقمند به شرکت در این جشنواره می توانند آثار خود شامل ( متن ادبی – شعر – کلیپ – داستان و …)  به امور فرهنگی تحویل دهند تا در جشنواره ارائه شود.

امور دانشجویی و فرهنگی