قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی رشته نقاشی :
کلاس دروس طراحی موضوعی و نقاشی موضوعی استاد سرکار خانم پورمحمد و جناب آقای شریف زارع از روز شنبه ۱۰ آبان ماه طبق برنامه هفتگی به صورت حضوری در دانشگاه برگزار می گردد.
حضور دانشجویانی که این دروس را دارند الزامی است .