دانشجویانی که درس حریم خصوصی و امنیت اینترت با خانم مهندس حسن زاده دارند کلاس روزهای دوشنبه راس ساعت ۶ غروب برگزار می گردد .حضور همه الزامی است.