دانشجویان زیر هرچه سریعتر با کارشناس خود خانم روستا با شماره واتساپ ۰۹۱۱۲۳۷۳۳۹۷ تماس برقرار نمایند:
محمدرضا برزگر لچه گورابی
رضا خلیلی جیک تاج
آریانا بهرامی
مرتضی پدیداری
سوگند ملک جعفر
رضا حقیقت طلب
محمد عازمی
سروش برگ گل
پویا رنجکش